[https://www.kaercher.com/vn/hang-con...-lien-hop.html
với công nghệ từ đức kar chẻ đã cho ra điờ dòng máy giặt nêm tiện lợi hữu dụng cho người tiêu dùng