Mới sắm một chiếc bếp kính âm 4 từ các bạn ạ, chất lượng thì ưng hết sức, nhưng ai có kinh nghiệm cho mình xin cách vệ sinh bếp kính âm 4 từ với ạ