Biết cách quản lý tài chính cá nhân, chi tiêu hợp lý sẽ giúp bạn trở nên tự chủ hơn, mở nhiều cơ hội phát triển hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại khái niệm như vậy thì không thể hình dung được cách làm ra sao. Việc quản lý tài chính như thế nào hiện đang là một trong những vấn đề khá khó khăn mà nhiều người gặp phải.

Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả là sao? Cách quản lý theo sổ Kakeibo

Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả không phải là một công việc đơn giản chỉ một ngày một bữa là có thể thành công. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không có cách để thực hiện. Bạn có thể bắt đầu từ những bước nhỏ nhất, đơn giản nhất. Đó là tập thói quen ghi chép lại các chi phí mình đã sử dụng mỗi ngày. Mục tiêu của việc này là để cuối ngày bạn có thể tổng kết lại và phân bố lại chi tiêu một cách hợp lý hơn. Những bước đầu của việc quản lý luôn có những khó khăn, vì bạn phải quản lý lại việc chi tiêu hàng ngày, dần dần trở thành một thói quen tốt và có ích cho bạn.Quản lý tài chính cá nhân theo cách của người Nhật là dùng sổ Kakeibo, được xem là một trong những phương pháp thông minh được người Nhật áp dụng từ lâu. Bí quyết này chỉ là việc dùng một cuốn sổ tay bình thường được dùng để ghi chép những thu chi cá nhân bình thường, tuy nhiên nó lại có tác dụng khá đặc biệt trong việc quản lý tài chính và tiết kiệm hơn.

Nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân theo cách sử dụng sổ Kakeibo bao gồm trả lời 4 câu hỏi:
Bạn có bao nhiêu tiền?
Bạn muốn tiết kiệm bao nhiêu?
Bạn đã tiêu bao nhiêu?
Bạn có thể cải thiện bằng cách nào?
Về ưu điểm khi sử dụng sổ Kakeibo đó là bạn có thể nắm rõ các chi tiêu, từ đó có thể điều chỉnh và sử dụng đồng tiền một cách hợp lý và chính xác hơn. Bên cạnh đó, sử dụng sổ tay Kakeibo cũng sẽ tạo cho bạn một thói quen tốt đó là sự tỉ mỉ và cẩn thận vì cần có sự chính xác trong sự ghi chép để việc thống kê lại chi tiêu nhanh chóng và dễ dàng hơn.