Dịch vụ tư vấn đầu tư ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho xã hội hiện đại. Với tốc độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, ngoài những khoản đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì các nhà đầu tư trong nước cũng đã, đang và sẽ đầu tư.

Dịch vụ tư vấn đầu tư gồm có những dạng nào? Lưu ý gì khi chọn dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn đầu tư thuộc lĩnh vực tư vấn đầu tư. Đây là một lĩnh vực rất khó và đòi hỏi ở người tư vấn, nhà thầu tư vấn cần có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về các dự án cùng môi trường đầu tư và các vấn đề liên quan. Bên dịch vụ tư vấn sẽ cung cấp thông tin và đưa ra những định hướng dựa trên các phân tích rõ ràng cho nhà đầu tư. Để hiểu rõ hơn về dịch vụ này, chúng tôi phân loại tư vấn theo 2 dạng sau:
Dịch vụ tư vấn đầu tư theo dạng định hướng: thường gặp trong các lĩnh vực như sản xuất, nghiên cứu. Nguyên nhân những ngành này cần sử dụng dịch vụ tư vấn theo hướng này vì thực tế rất khó để nhà tư vấn có thể nắm bắt toàn bộ kiến thức về lĩnh vực chuyên môn. Chính vì thế, các nội dung chỉ ở mức nhận định, gợi ý hoặc đưa ra ý kiến sơ lược chứ không phân tích chuyên sâu và tỉ mỉ.Dịch vụ tư vấn đầu tư theo hướng chi tiết hóa: Loại hình tư vấn này sẽ diễn ra từ đầu đến cuối quá trình và từ tổng thể đến chi tiết. Một số bên còn hỗ trợ vào quá trình hoạt động đầu tư, theo dõi, báo cáo và tư vấn xuyên suốt với nhà đầu tư trong suốt quá trình.

Một số gợi ý về dịch vụ tư vấn đầu tư đáng tin cậy:
Bên tư vấn phải có hiểu biết về pháp luật, các lĩnh vực mà họ tư vấn đầu tư: đây là điều kiện tiên quyết khi lựa chọn bất kỳ nhà tư vấn nào.
Kinh nghiệm chuyên môn
Sự thấu hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng