Kế hoạch tài chính cá nhân thường rất khác nhau tùy thuộc theo nguồn thu nhập, nhu cầu sinh hoạt và mục tiêu sống của mỗi người, mỗi gia đình. Tuy nhiên, nhìn chung mọi hoạch định tài chính cá nhân đều phải có những yếu tố quan trọng căn bản làm nên một bản kế hoạch có tính khả thi.Kế hoạch tài chính cá nhân bị tác động bởi những yếu tố nào?

Xác định hiện trạng tài chính cá nhân là bước đầu tiên quan trọng của việc hoạch định kế hoạch. Trong giai đoạn này, bạn cần chuẩn bị một danh mục tất cả các thông tin về thu nhập, tiết kiệm, chi tiêu và các khoản nợ. Các thông tin này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các mục tiêu tài chính phù hợp với năng lực thu nhập hiện tại và thu nhập tiềm năng sau này.

Xác định mục tiêu tài chính cá nhân, bản chất của bước này là xác định và phân biệt rõ nhu cầu, ham muốn của bạn. Bạn phải tự trả lời một số câu hỏi về xu hướng tiêu tiền của bạn như thế nào. Các xu hướng này là dựa trên cơ sở của sự hiểu biết thực tế về năng lực tài chính của bản thân hay bị một yếu tố nào bên ngoài chi phối? Các ưu tiên tài chính này của bạn bắt nguồn từ bắt nguồn từ sức ép xã hội, nhu cầu cần thiết, ham muốn về sự tiêu dùng xa hoa,...

Đừng quên các phương án hành động dự phòng cho kế hoạch tài chính cá nhân. Điều này giúp cho việc thực hiện kế hoạch không bị động khi có các yếu tố ảnh hưởng xảy ra. Việc xác định phương án dự phòng không cần quá chi tiết từng bước cụ thể nhưng nó phải bổ trợ cho kế hoạch chính của bạn. Và đừng quên đánh giá kế hoạch của bạn sau một định kỳ nhất định, vì nó sẽ cho bạn biết kết quả mà bạn đã làm ra đã đạt đúng với những mục tiêu đã đề ra hay không hoặc nếu trường hợp nó không đạt thì bạn còn biết được tình hình mà sửa chữa kịp thời.