Học các hàm Excel cơ bản, hàm excel được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Ngay sau đây Vietgiatrang sẽ liệt kê ra các hàm văn bản, toán học, logic và các hàm chức năng cần thiết của Excel. Kèm theo ví dụ minh họa chi tiết cho các hàm giúp bạn đọc hiểu rõ nhất!

Excel cung cấp một lượng lớn các hàm dùng để: Kiểm tra, phân tích và tính toán dữ liệu. Trong số đó nhiều hàm được sử dụng phổ thông, quen thuộc với mọi người dùng. Một số khác được sử dụng cho các chuyên gia về tài chính, thống kê,… Bài viết này Vietgiatrang sẽ giới thiệu cùng bạn những hàm cơ bản được sử dụng phổ biến nhất.

Hầu hết các hàm dưới đây là các hàm trang tính Excel được sử dụng làm công thức trong ô. Cuối danh sách là các hàm người dùng xác định (UDF). Chọn một danh mục các hàm bạn muốn sử dụng và xem các ví dụ bên dưới để thực hiện thao tác ngay bạn nhé!

1. Hàm văn bản/chuỗi
Có rất nhiều hàm trong Microsoft Excel thực hiện trên chuỗi. Dưới đây là một số hàm Excel cơ bản với chuỗi bao gồm:

1.1. Hàm TEXT
Cú pháp: =TEXT(value,format_text)

Chức năng: Nó được sử dụng để chuyển đổi một số hay một ngày tháng sang một chuỗi ký tự tương ứng theo định dạng định sẵn. Trong đó:

Value: Là giá trị số bạn muốn chuyển đổi thành dạng văn bản.
Formal_text: Là định dạng văn bản mong muốn.
Ví dụ sau đây sẽ cho bạn thấy hàm TEXT hoạt động như thế nào.

hàm excel cơ bản- TEXT
“=TEXT(A2,”mm/dd/yyyy”)“ : Chuyển đổi một dạng ngày tháng trong ô A2, thành dạng văn bản: “07/01/2015” (tháng/ ngày/ năm).
“=TEXT(A4,”€#,##0.00”)”: Chuyển đổi một số trong ô A4 thành chuỗi có dạng “€3.00”.
Tham khảo thêm các hàm excel tại: https://vietgiatrang.com/tong-hop-9-...cung-nen-biet/