CAPEX là gì và nó khác biệt với OPEX như thế nào? Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vấn đề này.

Chỉ số CAPEX được sử dụng để đánh giá trong kinh doanh. Vậy chỉ số CAPEX là gì? Tại sao chỉ số này lại đóng vai trò quan trọng, có thể giúp công ty duy trì, tăng trưởng và phát triển. Ngoài ra, giữa CAPEX và OPEX khác biệt nhau ra sao? Cùng theo dõi bài viết sau.
CAPEX là gì?
Capital Expenditure viết tắt là CAPEX, được gọi là chi phí đầu tư. Đó là khoản tiền mà doanh nghiệp dùng để mua hàng hóa hoặc dịch vụ nhằm mở rộng khả năng của công ty để tạo lợi nhuận. Việc mua hàng bao gồm cả phần cứng (máy tính hoặc máy in), phương tiện vận chuyển hàng hóa và mua hoặc xây dựng tòa nhà mới.
phần mềm quản lý bán hàng

Đối với một công ty có liên quan đến loại ngành công nghiệp thì chủ yếu chỉ cần xác định bản chất của chi phí đầu tư. Tài sản mua về có thể là tài sản mới hoặc thứ gì đó khiến cho đời sống sản xuất của tài sản trước đây được cải thiện. Nếu tài sản sử dụng được kéo dài hơn một năm thì CAPEX được ghi nhận là tài sản trong bảng cân đối kế toán.

Trong suốt thời gian hữu dụng, khấu hao tài sản để trải rộng chi phí được xác định bằng quy định về thuế. Thời gian khấu hao chi phí vốn đầu tư khoảng 5-10 năm, đối với bất động sản có thể lên đến hơn hai thập kỷ.
OPEX là gì?
Operating Expenditure – chi phí vận hành, viết tắt là OPEX. Đây là kết quả của chi phí mà công ty phải trả liên tục cho hoạt động kinh doanh cơ bản. Trái với CAPEX, OPEX được khấu trừ thuế hoàn toàn trong năm mà chúng được thanh toán. Do chi phí vận hành chiếm đa số chi phí thường xuyên nên ban quản lý sẽ tìm phương pháp cắt giảm chi phí hoạt động nhưng không vì thế mà làm giảm chất lượng hoặc sản lượng sản xuất.

Một khoản thông thường được thu thông qua CAPEX có thể phân bổ chi phí cho OPEX nếu công ty lựa chọn cho thuê mặt hàng thay vì mua. Có thể coi đây là sự lựa chọn hấp dẫn về tài chính nếu công ty có tiền mặt hạn chế và muốn khấu trừ tổng chi phí mặt hàng của năm. CAPEX là các khoản mua hàng chính, chi phí của họ được thu hồi thông qua khấu hao và thời gian. Những khoản mua này được công ty phân bổ ngân sách riêng biệt với việc chuẩn bị ngân sách hoạt động.

Tóm lại, CAPEX là khoản mua hàng hóa có giá trị lớn được sử dụng trong tương lai. Thời gian hữu dụng của các giao dịch này vượt quá thời kỳ kế toán hiện tại mà chúng được mua. Còn OPEX là khoản chi phí hàng ngày để duy trì hoạt động kinh doanh. Đây là chi phí ngắn hạn và được sử dụng hết trong kỳ kế toán được mua.
phan mem ban hang