Đọc Truyện Tranh - ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ - FullPháp Thuật, Huyền Kỹ, Thần Thông, Cấm Chú —— ngộ pháp chứng đạo .
Linh Hư , Quy Chân , Đan Dương , Anh Phủ , U Huyền , Dương Thần , Động Thiên , Vũ Hóa , Phi Thăng —— lập tức thành tiên .
Khi Tần Liệt ý thức được tôn nghiêm chỉ có dùng sức mạnh mới có thể bảo vệ thời điểm , hắn dứt khoát mang theo Số Mệnh Tinh Bàn bước trên con đường thành thần , dùng tiên huyết soạn nhạc ra một đoạn trọn đời huyền thoại bất hủ , yêu ma thần Phật , mấy người siêu thoát , tam giới ở ngoài , chỉ thấy tấc vuông!...

ĐỌC ONLINE : CLICK ĐỂ ĐỌC ONLINE
=======================================
BLOG CHIA SẺ KIẾN THỨC CHĂM SÓC BÉ
https://www.davukids.com