Trong thời buổi này thì không phản bàn cãi gì đến vai trò to lớn của ngoại ngữ, nhất là Tiếng Anh rồi. Mình muốn dạy bé học Tiếng Anh càng sớm càng tốt. Về trình độ ngoại ngữ của mình thì cũng trung cấp thôi. Ở nhà hay dạy dần cho bé mấy loại quả cơ bản. Không biết có sách Tiếng Anh cho trẻ 3 tuổi không nhỉ? Mình nghĩ có sách thì sẽ dạy bé được bài bản và đa dạng hơn. Có ai biết loại sách nào ổn ổn không tư vấn mình với. Cảm ơn mọi người nhé!