tải my viettel về mà lưu trên lifebox.. rẻ mà chất lượng tốt hơn những dv khác