Bạn biết không hiện nay tại HCM có rất nhiều cửa hàng bán thảm lót sàn ô tô, nhưng trong đó cũng có khá nhiều cửa hàng lừa người tiêu dùng, chất lượng không như đảm bảo. Khiến người tiêu dùng đau đầu bị tiền mất tật mang.

Để lựa chọn được 1 địa chỉ mua thảm lót sàn ô tô cao cấp uy tín bạn có thể tham khảo thử cửa hàng Carpet Tùng Thiện nhé.
HTML Code:
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31353.151065483453!2d106.65884892692996!3d10.800290117213226!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529c4a9fe6dcf%3A0x861197cb383c3858!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgQsOhbiBUaOG6o20gTMOzdCBTw6BuIMOUIFTDtCBDYW8gQ-G6pXAgLSBDYXJwZXQgVMO5bmcgVGhp4buHbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570775302446!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>