Xử lý vụ việc kiểu này không đúng.Đang lẽ dùng lực lượng vũ trang mạnh bắt tại chỗ mới đúng, không để chúng có cơ hội làm loạn.Kẻ nào bao che , ngăn chặn bắt giữ luôn, bất kể là ai,cần thiệp ở mức độ nào.