Đã bao năm vụ phân bón Thuận Phong vẫn còn dậm chân tại chỗ , điều sai phạm tới đâu xử lý tới đó nếu sản xuất phân bón giả hay là giả ban hiệu nước ngoài ,hay là nhượng quyền ban hiệu , để doanh nghiệp làm ăn hay là dẹp tiệm sớm , kéo dài hoài chẳng làm được gì