Kinh nghiệm lựa chọn cần câu đơn, cần câu tay.
Để lựa chọn cần câu đơn đúng cách là việc không hề đơn giản. Đối với những người mới chơi và những người đã chơi lâu. Cần câu tay được chia ra nhiều dòng . Nhiều phong cách chơi phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật và địa hình. Dưới đây là 5 yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn.

Độ dài của cần câu đơn.
Yếu tố độ dài của cần câu đơn rất quan trọng. Chúng ta không thể chọn 1 cây cần 2.7m khi mà tầm với đến vị trí 4.5m, 5.5m, 7.2m... Hoặc chúng ta không thể chọn cần câu đơn dài 3.6m khi mức nước lên đến 4m. Việc lựa chọn độ dài của cần câu đơn cần phù hợp với địa hình câu, độ sâu của nước. Đôi khi độ dài còn phụ thuộc vào thể loại câu. Một số giải câu sử dụng cần câu đơn đều quy định cụ thể sử dụng. Độ dài cần là bao nhiêu, thông thường là 3.6m.

Độ cứng của cần câu đơn
Độ cứng của cần câu đơn là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn mua cần. Độ cứng ảnh hưởng đến nhiều yếu tố trong khi sử dụng cần câu đơn. Nếu chúng ta kết hợp với size dây nhỏ, cần những cần có độ cứng thấp. Thông thường từ 2H- 4H được xếp vào dạng cần mềm. Cá biết có những cần gọi là 0 H ám chỉ nó quá mềm, để câu một số cá nhỏ. Cá khó kết hợp với dây trục nhỏ.

Độ cứng của cần câu đơn phụ thuộc vào độ dài và size cá câu, dây câu. Khi kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố trên chúng ta sẽ lựa chọn được độ cứng phù hợp. Nếu kết hợp với dây trục lớn tầm 3.0 chúng ta có thể. Dùng độ cứng lớn hơn để ép cá nhanh khoảng 5H-7H.

Địa hình khi câu cần câu đơn
Địa hình ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn cần câu đơn. Khi ngồi bờ đập dốc cần những cây cần dài để vượt qua chân đập. Hay ngồi trên bè có thể lựa chọn những cây cần ngắn. Địa hình nước sâu và nông cũng ảnh hưởng tới việc lựa chọn cây cần câu đơn. Trước khi mua cần, chúng ta cần có những hiểu biết. Và thông tin nhất định về địa hình câu để lựa chọn cần câu đơn cho phù hợp.

Size cá và độ khó của cá
Kích thước cá câu là yếu tố lớn quyết định đến lựa chọn cây cần câu đơn. Nếu cá nhỏ, cá khó như cá Diếc thường dùng những cây cần mảnh. Kết hợp với trục thẻo, phao nhỏ để bắt được tín hiệu cá ăn, Khi câu những con cá lớn, cá ăn hỗn có thể chọn những cây cần cứng, dài ngắn tùy với địa hình để bắt cá nhanh, và mạnh.