Nghe chữ hiểm nghèo tưởng xa xôi nhưng thật ra nó bao gồm những bệnh quen thuộc như ung thư, tim mạch. Bởi vậy nếu có khả năng tài chính, cứ mạnh dạn chi thêm gói bh này, không thừa đâu