nếu như giả thuyết là thật thì VN giỏi hơn tàu , người dân càng tin vào sự lãnh đạo của TBT - CTN Ng phú Trọng.
Cảm ơn bác trọng mong muốn bác trọng càng khỏe mạnh trẻ mãi mang lại niềm vui cho nhân dân ta chúng cháu mong bác trọng khỏe mạnh bác ơi bác mạnh mẽ ca nước mong muốn bác trọng khỏe mạnh nhân dân ta cảm ơn ông trời phù hộ cho bác trọng khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi nhân dân mừng lắm