Bảng tra dòng điện định sẽ mức là cơ sở làm cho nhân viên kỹ thuật chọn chính xác tiết diện dây dẫn dành đến hệ thống điện. Việc tính toán những yếu tố đầu vào như điện áp hạ thế, tổng công suất làm sản sinh của các thiết bị là yếu tố đầu tiên khi tính toán dòng điện định mức.

Việc tính toán dòng điện dự định mức cũng khiến giảm thiểu tối đa chi phí lắp đặt.

Dòng điện dự định sẽ mức được định nghĩa là cường độ tối đa của dòng điện khi đi thông qua dây dẫn có sản sinh nhiệt nhưng không gây cháy nổ. Nếu nhiệt độ của dây vượt quá mức dành cho phép thì sẽ dẫn tới cháy và hỏng. Để tránh điều đó thì người ta phải lựa chọn dây dẫn có tiết diện ruột dẫn to hơn.

Ta có công thức tính Cường độ dòng điện I đơn giản là: I=P/U

Trong đó p là tổng công suất sản sinh, U là điện áp nguồn cấp:

p công suất thiết bị 1 + công suất thiết bị 2 + …+ Công suất thiết bị thứ n.

U= điện áp hạ thếMặc dù vậy dòng điện dự định mức còn ảnh hưởng bởi những yếu tố sau:

- Nhiệt độ làm việc cho phép tối đa của ruột dẫn.

- Nhiệt độ không khí

- Nhiệt độ đất

- Nhiệt trở suất của đất.

- Độ sâu lắp đặt (khi chôn cáp trong đất)

- Điều kiện lắp đặt

- Tổng dài dây dẫn.

Sau khi tính toán dòng điện định sẽ mức sẽ tiến hành lựa chọn tiết diện dây dẫn, dưới đây là bảng tính tra tiết diện ruột dẫn:
http://thietbidandung.over-blog.com/...ap-cadivi.html