Một trong số hiểu lầm của các Ông bố, Bà mẹ về gối và quây vải là trẻ em cần êm ái cho dễ ngủ nên chọn các loại gối và/hoặc quây cũi vải dồn/độn gòn gối cho dày lên (như hình)

Theo khuyến cáo của Bác sĩ Y khoa - Charles H. Geneslaw:
- Đối với trẻ dưới 2 tuổi thì không nên dùng gối
- Quây cũi vải chỉ nên dùng loại dồn/độn gòn mỏng vừa đủ theo quy chuẩn EU và Mỹ (độ phồng/dày khoảng 1 cm = 10 mm)

Hình minh họa các kiểu NGẠT THỞ (suffocation) do gối và Quây vải dồn gòn dày gây ra:


Thông tin tham khảo thêm bằng Tiếng Anh:

https://www.nichd.nih.gov/sts/Pages/default.aspx

Safe to Sleep® Public Education Campaign<https://www.nichd.nih.gov/sts/Pages/default.aspx>
www.nichd.nih.gov
Nurses: A continuing education opportunity for you. Nurses are in a unique position to educate parents and caregivers about risk reduction of SIDS and other sleep ...

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/CBS...Y654JrJ3K0Towc

U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION 4330 EAST WEST ...https://www.cpsc.gov/s3fs-public/CBS...Y654JrJ3K0Towc
www.cpsc.gov
u.s. consumer product safety commission 4330 east west highway bethesda, md 20814 statement of commissioner elliot f. kaye regarding release of policy paper on ...
https://www.healthychildren.org/Engl...ting-SIDS.aspx

Reduce the Risk of SIDS & Suffocation - HealthyChildren.org: https://www.healthychildren.org/Engl...ting-SIDS.aspx
sleep~The American Academy of Pediatrics (AAP) explains ways to reduce your baby's risk of SIDS and suffocation.