Tình hình là em tính cho 2 mẹ con nó đi du lịch chuyến mà chưa biết đi đâu cho hợp lí, các mẹ các chị cho em vài options với ạ :>