Chào cả nhà.
Hôm nay mình xin gửi mọi người bộ đề thi tuyển tập thi học kỳ I môn toán lớp 1.
Link tải đề thi https://goo.gl/XEtK7v