mình cũng thích tủ nhựa của hãng này, nhìn chắc chắn với hình ảnh cũng đẹp nữa, xài bền cực, tủ nhà mua cũng 5,6 năm rồi mà vẫn còn tốt lắm