Mình muốn mua màu hồng cho con gái, tủ này có màu hồng không ạ?