Xin chào tất cả mọi người. Chả qua là em vười cưưới vợ, mọi người cho em hỏi thời gian nào trong tháng là thời gian dễ có thai nhất ạ. Vì em muốn có con sớm. Cảm ơn mọi người