Mình năm nay 25 tuổi đã từng 2 lần rời xa con yêu. Lần này khác lần trước chưa đến kỳ kinh mà mình xuất hiện máu báo màu nâu. Máu chỉ ra rất ít khi đi vệ sinh. Không biết có phải là máu báo thai hay báo có kinh nhỉ. Còn khoảng 6 ngày nữa thì mới đến ngày kinh của mình. Mẹ nào đã trải qua chưa?