nếu muốn quan sát con nhiều hơn siêu âm nhiều hơn chắc cũng không sao đâu nhỉ