Tốt nhất là nên chăm sóc da bé cần thẩn, thường xuyên vệ sinh và lau khô sạch sẽ cho con. Như vậy thì mới hạn chế được việc hăm tã.