[CUỘC THI ẢNH TUỔI 18] ❤️
BELCHOLAT CHOCOLATE! KEEP GOING, KEEP GROWING !

🌺 Ngày 18/09/2018, Belcholat Chocolate sẽ chính thức bước sang một trang sách mới, một chặng đường mới mang tên “trưởng...