Chào các mẹ. Châm mày mình rất ngắn và thưa, nhưng mình cũng có tài trang điểm nên ngày nào cũng vẽ chân mày cả, Chuyện không có gì phải nói nếu như sắp tới mình muốn mang thai em bé. Tìm hiều thfi...