Tóm tắt câu hỏi:

Tôi hiện đang đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Thời gian ở Việt Nam và đi qua bên Hàn làm việc, chồng tôi thường đánh đập tôi, tôi đã mong anh thay đổi nhưng tất cả chỉ trong...