Mùa dịch cũng đang rãnh không có gì làm, nên ngồi review cho mọi người nhà em mới mua được em nệm siêu xịn mà giá rẻ cực.
Nói ra chắc mọi người bảo em dở hơi, đang dịch như thế này, nhà nào cũng khó...