Mình 35 tuần mẹ tăng 8kg, e bé bác sỹ bảo hơi to nên đang hạn chế ăn lại. Mình thấy uống sữa tươi k đường sẽ vào con mà k vào mẹ. Mình k uống sữa bầu.