Chỉ mình chỗ mua sữa tươi Harvey với ạ, chỗ mình mua hết hàng mất rồi. Giờ đang kiếm chỗ khác ạ.