VTV.vn - Là một chuyên gia tư vấn giáo dục, Geoff Sokol không chỉ trực tiếp giảng dạy tiếng Anh mà đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích dành cho các bạn trẻ.

Anh thường xuyên đưa ra những lời khuyên...