Táo ăn rất tốt, không chỉ đối với bà bầu mà đối với hầu hết mọi đối tượng