Ôi cái ảnh cuối cùng nhìn đẹp ghê. NB họ thật biết cahcs làm du lịch.