Cho con nghe nhạc giao hưởng nghe bảo con sẽ thông minh, nhưng mà chị em thì cho con nó nghe cả nhạc pop cơ hihi.