mình không tham gia kịp ngày 16/8 nhưng mà hôm qua đến khám ở smile care, các bác sĩ quan tâm lắm
Giá cả không đắt, đổi lại tình cảm rất chi là ân cần