Smile care thực hiện clip này hay và ý nghĩa quá, đã thế lại đúng dịp lễ vu lan nữa chứ