Ngay bây giờ em muốn được xà vào vòng tay ấm áp của cha mẹ.
Vòng tay ấy đã nuôi lớn em suốt thời gian qua.