hôm đó các mẹ đi hết à.
Em bận không đi được, chắc tuần này em mới đến đó được nên có gì em sẽ khám tổng thể luôn