một thời chỉ nghe nhạc bé xuân mai, bây giờ các con ít nghe nhạc lắm, toàn hoạt hình thôi