Theo dữ liệu từ Coinmarketcap, Bitcoin và thị trường tiền điện tử đã có sự phục hồi vững chắc. Một làn sóng xanh đã được tạo ra. Tất cả 20 loại tiền điện tử hàng đầu đã có dấu hiệu tăng nhẹ. Cùng...