không biết có tăng lên hay k, em đầu tư vào lúc lên cao đỉnh điểm, mất kha khá ròi, giờ chờ cho nó lên mà cả năm nay k thấy tình hình gì cơ