bánh kem có trái ngô không mình thấy hình có trái ngô kìa ;)