Mục tiêu chính trong quản lý tiểu đường thai kỳ là đảm bảo đường huyết luôn được kiểm soát tốt. Để làm được điều đó, mẹ bầu nên thuộc lòng những quy tắc sau đây.

Mẹ bầu mắc tiểu đường thai kỳ cần...