Theo mình bổ sung canxi bang các thực phẩm giàu canxi là tốt nhất