chuyên cung cấp hóa chất

Tên sản phẩm: Potassium Permanganate

Tên công thức: KMnO4

Tên gọi khác: Thuốc tím

Quy cách: 50Kg/thùng