Hệ Thống Euro Pean Tour cho biết họ đang tạm ngưng bán vé và khách sạn cho tất cả các sự kiện được quảng bá thuộc European Tour trong năm 2020 cho đến khi có bất kỳ cập nhật mới.


Ông Keith...