Tập thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đổi mới Công nghệ Tài chính Fiin đã đồng lòng ủng hộ 1 ngày lương để chung tay cùng cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.Số tiền này sẽ được chuyển...