Bạn có cần bổ sung vitamin D mỗi ngày không?
1. Vitamin D cần thiết đối với cơ thể như thế nào?
• Đối với xương: Vitamin D3 là một nhân tố quan trọng trong quá trình tạo xương của cơ thể, nó còn...